Update Artikelen

De pagina Artikelen heeft een update ondergaan. Alle recente posts en artikelen zijn daar nu in opgenomen.

Advertenties

Een ‘leefbare’ theodicee. Hoe te leven met een goede God in een wereld vol lijden

Drie korte essays over God en lijden – deel I

In dit eerste korte essay over God en lijden wil ik kijken naar enkele aspecten die te maken hebben met een ‘leefbare’ theodicee. Ik noem de theodicee die ik nastreef een leefbare omdat de zoektocht naar een bevredigende theodicee nooit enkel intellectueel mag zijn. Dat kan eenvoudigweg niet, omdat lijden het hart van ons bestaan raakt. Ik geloof dat we het probleem van het lijden alleen dan juist bevragen wanneer we dat doen met de uitdrukkelijke bedoeling om in staat te zijn zowel de realiteit van het lijden als het bestaan van God te erkennen. Te vaak wordt de vraag een wapen dat ingezet wordt in de weerstand tegen Gods potentiële bestaan. Wanneer dat het geval is, zal de theodicee nooit succesvol zijn. Lees verder

Godsbewijs Bijbelse manier om mensen aan het denken te zetten

Dit artikel in het Reformatorisch Dagblad was mijn reactie op een inzending van Jos Quist (geplaatst in het RD op 28 mei jl.) die op zijn beurt reageerde op mijn artikel ‘Een kosmologisch argument voor God’ (zie hieronder; eveneens gepubliceerd in het RD ongeveer twee weken geleden).

De zogeheten ”godsbewijzen” sluiten aan bij wat God van Zichzelf openbaart in de natuur, stelt Jos de Keijzer in een reactie op Jos Quist (RD van vrijdag). Ze zijn op zichzelf niet in staat om mensen tot geloof te brengen, maar kunnen wel openingen creëren voor het christelijk geloof. Lees verder.

Een kosmologisch argument voor God

Over oorzaken, gevolgen en conclusies

(Een iets gewijzigde versie van dit artikel werd op 21 mei jl. gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Omdat die site momenteel opnieuw wordt ingericht, was ik niet in staat om dat artikel hier te linken. Mijn versie dan maar.)

Bijdrage Weerwoord mei 2010

In de afgelopen honderd jaar is de kennis over het heelal gigantisch toegenomen. Fysici hebben geprobeerd te berekenen en te begrijpen hoe het heelal in elkaar zit, terwijl astronomen zich bogen over hoe we meer en betere data konden krijgen en hoe we die dan moesten interpreteren. Het resultaat mag werkelijk verbluffend genoemd worden. Maar is in het heelal zoals we dat nu kennen God nog wel terug te vinden zoals vroeger veel filosofen en theologen meenden te kunnen doen? Lees verder

Thomas van Aquino en het geïntegreerde wereldbeeld [III]

III. Betekenis en doel

Laten we nu de aandacht richten op enkele belangrijke thema’s in het denken van Aquino om te ontdekken hoe hij een wereldbeeld construeerde waarin het bovennatuurlijke en natuurlijke met elkaar geïntegreerd waren. Lees verder

Thomas van Aquino en het geïntegreerde wereldbeeld [II]

II. Thomas van Aquino de scholasticus

Door het geïntegreerde wereldbeeld van Aquino nader te onderzoeken ―met een speciale interesse in de relatie tussen geloof en rede (en in het bijzonder het bovennatuurlijke en het natuurlijke) zoals we dat tegenkomen in Aquino’s Summa Theologica― zal ik proberen aan te tonen dat zijn gedachtengoed een uitstekend voorbeeld is van een succesvolle synthese. Bij hem kunnen we terecht voor hints hoe de disintegratie van het Westerse wereldbeeld in de eenentwintigste eeuw tegen te gaan en de effecten ervan op de Kerk ongedaan te maken. Lees verder

Thomas van Aquino en het geïntegreerde wereldbeeld [I]

De laatste tijd gaat mijn aandacht uit naar de noodzaak van een geïntegreerd wereldbeeld. Met ‘geïntegreerd wereldbeeld’ bedoel ik dat een transcendente kijk op de werkelijkheid samengaat met een constructief bezig zijn met die werkelijkheid. Het grootste probleem van onze tijd is dat we de nood van een bovennatuurlijk perspectief niet zien en niet begrijpen. De situatie is heel ernstig te noemen, omdat op grote schaal betekenis, zin en moraal volledig op losse schroeven staan. Onze tijd kent de triomf van de beschrijving en toepassing van de werkelijkheid (wetenschap en technologie), maar heeft gefaald er betekenis aan te geven, omdat de transcendente dimensie volledig genegeerd wordt. Thomas van Aquino leefde in een tijd waar een dergelijk gevaar dreigde. Hij wist op indrukwekkende wijze een synthese te bewerkstelligen tussen het bovennatuurlijk en het natuurlijke, geloof en rede, openbaring en filosofie-wetenschap. Kunnen wij iets van hem leren? Ik denk het wel. Lees verder